สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมในวันนี้ 10
ผู้เข้าชมทั้งหมด 250,831

กระบวนการผลิต

        การผลิตอิฐมอญใหญ่นั้นยากลำบากกว่าผลิตอิฐเล็กอย่างเทียบกันไม่ได้ ตัวอย่างเช่นเมื่อเพิ่มความยาวอิฐมอญจากเดิม 14 ซ.ม. มาเป็น 19 ซ.ม. แค่ 5 ซ.ม. โอกาสที่ก้อนอิฐมอญจะบิดงอจนใช้ไม่ได้อาจจะเพิ่มจากเดิมถึง 4 เท่าทีเดียว และยังมีเรื่องของความชื้นภายในก้อนอิฐ มอญที่จะต้องไล่ออกให้เหลือยิ่งน้อยยิ่งดีก่อนเข้าเตาเผา แล้วอิฐมอญก้อนโตจะต้องผึ่งแดดกันถึงเมื่อไหร่กว่าจะแห้ง อย่าว่าแต่หน้าฝนเลยหน้าแล้งก็เถอะ อีกอย่างอิฐมอญก้อนโตจะต้องใช้ความร้อนขนาดไหนจึงจะเผาสุก? นี่คือสารพันปัญหาที่ทำให้การผลิตอิฐมอญในประเทศของเราจำใจต้องย่ำอยู่กับที่มาอย่างช้านาน

         บริษัทกฤษณการย์ ได้ลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ มากมายเพื่อให้การผลิตได้มาตฐาน มอก. 153-2540 รูปภาพต่อไปนี้แสดงขึ้นตอนการผลิตอิฐมอญเคเค ตั้งแต่ต้นจนได้อิฐมอญเคเคบรรจุในพาเลทพร้อมส่งให้กับลูกค้า

คลังดินเหนียว เครื่องบดดินหยาบ
เครื่องบดดินละเอียด เครื่องกวนดิน
เครื่องรีดอิฐ รถลำเลียง, เตาอบ
<<ก่อนหน้า ถัดไป>>