สถิติผู้เข้าชม
ผู้เข้าชมในวันนี้ 12
ผู้เข้าชมทั้งหมด 250,833

อิฐมอญ

        บริษัท กฤษณการย์ จำกัด จัดตั้งขึ้นในปี พศ. 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการผลิตอิฐมอญในประเทศ ให้ก้าวขึ้นสู่ความเป็นอุตสาหกรรม ทัดเทียมกับนานาประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้ว ทั้งนี้โดยเล็งเห็นว่าการผลิตอิฐมอญในแบบดั้งเดิม ซึ่งมีลักษณะเชิงเกษตรกรรมนั้น ไม่สามารถรองรับการพัฒนาทางภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วได้

        ข้อเสียของการผลิตอิฐมอญแบบดั้งเดิมคือ อิฐมอญมักขาดแคลนในช่วงฤดูฝน เพราะไม่สามารถผึ่งอิฐได้ และอิฐมอญมีแนวโน้มที่จะมีขนาดเล็กลงอย่างต่อเนื่อง เพราะหนทางเดียวที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตได้คือต้องลดขนาดอิฐมอญลงเพื่อร่นระยะเวลาในการผึ่งแดดนั่นเอง

        แต่การผลิตอิฐมอญในเชิงอุตสาหกรรม ไม่ต้องขึ้นกับสภาพดินฟ้าอากาศอีกต่อไป อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมิติอิฐมอญให้ใหญ่กว่าเดิม จึงส่งผลให้เพิ่มปริมาณงาน และลดปริมาณการใช้ปูน, ทรายลงได้อย่างมหาศาล ทั้งยังลดค่าใช้จ่ายอื่นๆอีก เช่นการขนย้าย, การแตกหักเสียหาย ฯลฯ อันเป็นต้นทุนทางอ้อมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

        บริษัท กฤษณการย์ จำกัด ได้นำเทคโนโลยี่การผลิตอิฐมอญที่นำสมัยเข้ามาจากต่างประเทศ โดยมีเครื่องจักรรวมกันทั้งกระบวนการผลิตมากกว่า 1,000 แรงม้า มีรางตากที่อยู่ในที่ร่ม, เตาอบสำหรับไล่ความชื้น และเตาเผาอุโมงค์ยาวกว่า 120 เมตร ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง

        ยิ่งกว่านั้นยังได้เป็นผู้ริเริ่มนำอิฐมอญขึ้นเรียงใส่พาเลทขนาดมาตรฐานที่สะดวกรวดเร็วต่อการตรวจนับ แล้วรัดแน่นด้วยฟิล์มยืด ก่อนจัดส่งให้ลูกค้าด้วยรถบรรทุกติดเครน ทั้งนี้ทำให้สะดวกต่อการขนส่ง และขนย้ายในไซต์งานโดยเฉพาะสำหรับโครงการอาคาร ตึกสุง ที่สามารถใช้ ทาวเวอร์เครน เคลื่อนย้ายทั้งพาเลทได้ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายในการขนย้ายและใช้งาน